Driver Details Header

Driver Details

Driver Points Breakdown - Jaxon Burnett

No. Event Date Finish Points Division Championship
1Thursday Thunder 6/6/2024297Bandits No
2Nashville Spring Series 4/19/2024394Bandits No
3Nashville Spring Series 4/19/2024394Bandits No
4Nashville Spring Series 4/20/2024394Bandits No
5Nashville Spring Series 4/20/2024394Bandits No
6Nashville Spring Series 4/20/20241372Bandits Regional